Müşteri memnuniyet müşteri memnuniyetinin toplam seviyede mi yoksa eylemsel düzeyde mi incelenmesi gerektiğidir. Bu bağlamda, toplam memnuniyet yaklaşımı, tüketicinin memnuniyet düzeyinin bir zaman dilimi süresince memnuniyet veren veya vermeyen bir hizmet veya ürünle karşılaşmaya dayalı olduğunu ifade eder. Öte yandan, eylemsel yaklaşım ise tek bir alışveriş süresince görülen memnuniyet üzerine odaklanır.